μαθήματα

Video | Μαθήματα Microsoft Word| MS Word Video Training

Το Word παρουσιάστηκε από τη Microsoft για πρώτη φορά το 1983, με το όνομα Multi-Tool Word for Xenix systems. Το 1983 παρουσιάστηκε για τους υπολογιστές IBM PCs με λειτουργικό DOS, το 1984 για τους υπολογιστές Apple Macintosh, το 1985 για…

Video | Μαθήματα Microsoft Excel | MS Excel Video Training

Το Excel παρουσιάστηκε από τη Microsoft για πρώτη φορά το 1985 για τους υπολογιστές Macintosh(Apple). Το Νοέμβριο του 1987 παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση του Excel για τα Windows. Η μεγάλη δημοτικότητα των Windows βοήθησε στη διάδοση του Excel, το οποίο…